Srdcová záležitosť

✼  práca i vášeň

Pozdravujem vás,

kaviareň už niekoľko rokov vediem ja - Klaudia.
Je to moja práca i vášeň.

Od počiatku mi pri tom pomáha moja milá kolegyňa Liudka, spoločne pre vás úprimne tvoríme a udržiavame čistý, otvorený priestor s pokojnou a prívetivou atmosférou - miesto, kde radi spočiniete, občerstvíte sa, pookrejete.

Každý deň sa staráme, aby naša kaviareň bola živým miestom, ktoré ..... radi navštívite - či už ste Košičania či návštevníci z iných kútov sveta.

Priestor kaviarne je stvárnený vo francúzskom štýle, preto o nej ľudia často hovoria aj ako o francúzskej kaviarni.

Lokálnosť je pre nás hodnota. Je pre nás prirodzené čerpať z dostupných miestnych zdrojov, prispievať k ich prosperite svojou účasťou a zároveň v rámci svojich služieb vám - našim priaznivcom a zákazníkom - poskytovať kvalitné domáce produkty z blízkeho okolia - čokoládové pralinky, doma pečené torty a zákusky, miestne remeselné nápoje, ale napríklad aj ručne vyrábanú prírodnú kozmetiku či kabelky.


Naša kaviareň ponúka viac - je to priestor otvorený nápadom a kreativite, inšpirujte nás ♡


Majiteľom budovy a dvora je gentleman Ing. Lorand Varga, ktorý celý priestor vkusne zrenovoval v spolupráci s pamiatkarmi... vedel by vám rozprávať... z niektorých kútov dýcha história starých Košíc.

Milú atmosféru dvora v letných mesiacoch často dotvára jeho starostlivo udržiavaný veterán Fiat 500 z roku 1969.


Vytvorili sme a spoločne rozvíjame miesto s vôňou kávy, ktoré dýcha pokojom a dobrou atmosférou, pre vás, ktorí prídete na chvíľu spočinúť v kaviarni, kde zastal čas.

Svojou prítomnosťou a náklonnosťou ju oživujete a spoluvytvárate ♡

Tešíme sa na vás, postavím na kávu?

Vaša Klaudia Galčíková, majiteľka

KÚSOK Z HISTÓRIE

V 19. storočí bola v tomto dvore - známom ako Spielmannov dvor - prevádzkovaná prepriahacia stanica konských dostavníkov - zachovala sa fotografia pána Carla Spielmanna a dokument potvrdzujúci, že sa
17. decembra 1857 stal akcionárom významnej spoločnosti Pesth Eperieser Eilfahrts-Anstalt, ktorá sa zaoberala prepravnými službami.

Zavrite oči... a na chvíľu sa ocitnite v inom svete.